„Oszczędność to wielki dochód”

AlexTG 31 października 2017

Większość z nas zarabiane pieniądze wydaje na bieżąco. Raczej nie myślimy o oszczędzaniu.

Często nasze budżety nie są w żaden sposób zarządzane.

Niestety, te stwierdzenia pokazują jaki jest stosunek do zagadnienia oszczędzania w naszym kraju. Sytuacja zmienia się powoli na lepsze; świadomość dbania o własne pieniądze chociażby przez oszczędzanie właśnie, jest coraz to większa. Nadal jednak daleko nam do statystyk związanych z tym tematem do, np. krajów Europy zachodniej.

Gromadzenie pieniędzy może mieć różne cele, np. ewentualne, konieczne wydatki w przyszłości, zabezpieczenie poziomu życia i jego komfortu, zakup dóbr, utrzymanie płynności finansowej, itp.

Właściwe oszczędzanie powinno charakteryzować się tym, że środki nie tracą na ważności i osiągają zysk. Oszczędzanie to nie inwestycje, chociaż mogą być oczywiście uzupełnieniem portfela inwestycyjnego. Oszczędzanie to raczej ograniczanie wydatków.

Kiedy gromadzimy kapitał to robimy to, korzystając przede wszystkim z tzw. bezpiecznych instrumentów finansowych, jak np. lokata bankowa, obligacje skarbu państwa, programy gwarantowane. Rozwiązania te mają różne terminy trwania co zwiększa możliwość dopasowania sposobu oszczędzania do naszych potrzeb i możliwości.

Dlaczego oszczędzamy lub też, powinniśmy oszczędzać?

Jest to rzecz bardzo indywidualna i zależna od różnych czynników, m.in. od grubości naszego portfela i czasu który mamy na osiągnięcie danego celu finansowego. Ważne są też nasze potrzeby i motywy z tym związane. Jeżeli jest to np. emerytura to program oszczędnościowy będzie długoterminowy z niewielkimi wpłatami cyklicznymi a w wypadku wczasów w przyszłym roku może to być lokata bankowa lub konto oszczędnościowe.

Warto zauważyć, że oferta różnych instrumentów służących gromadzeniu pieniędzy wbrew pozorom jest w naszym kraju bardzo szeroka i nowoczesna.

Dlaczego warto oszczędzać?

To oczywiste. Gromadzenie oszczędności wzbogaca i pozwala realizować marzenia.

Już Marcus Tullius Cicero pisał: „Magnum vectigal est parsimonia”  – „Oszczędność to wielki  dochód”!

Oszczędzanie to lepsza alternatywa dla kredytów i pożyczek, chociaż nie pozwala zakupić konkretnej rzeczy tak szybko jak udzielona nam przez bank pożyczka ale jest pozbawione kosztów które są związane z zadłużaniem się.

Oszczędności dają nam większy komfort i bezpieczeństwo. Jesteśmy dzięki nim lepiej przygotowani na różne „zakręty” życiowe, itd.

Poza tym oszczędności mają także większy wymiar. Oszczędności społeczeństw mają duży wpływ na rozwój i bezpieczeństwo finansowe danego kraju, jego gospodarkę, ekonomię, a tym samym na kondycję ogólną państwa.

   Sposób, czas i kwoty oszczędności powinny być przemyślane i dopasowanego naszych możliwości i potrzeb w tym zakresie. Warto je przeanalizować przed rozpoczęciem oszczędzania, wziąć np. pod uwagę by zbyt bardzo nie wpływały na budżet domowy. Trzeba też zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo; wybierać zaufane instytucje finansowe, gwarantowane zyski, produkty pozwalające na dostęp do kapitału w razie nagłej potrzeby, itp.

 Tak czy inaczej; „Magnum vectigal est parsimonia”  i warto tym pamiętać!

 

Opracował: Artur Burzacki – Certyfikowany Ekspert Finansowy Alex T. Great