Inwestycje dla roztropnych

AlexTG 8 kwietnia 2019

Niepewność rynków finansowych i niskie zyski z lokat coraz częściej skłaniają Polaków do poszukiwania alternatywnych form inwestowania kapitału. Taką alternatywą niewątpliwie są nieruchomości.

 

Lokowanie kapitału w nieruchomości praktycznie od zawsze było uznawane  za jedną z najbezpieczniejszych form inwestycji. Taka forma inwestowania pozwala osiągnąć stosunkowo wysokie zyski przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

 

Podobnie jak przy tradycyjnych produktach finansowych, również na rynku nieruchomości mamy do czynienia ze sporym zróżnicowaniem oferowanych rozwiązań — wyjaśnia Zbigniew Szymański z gdańskiego oddziału firmy Alex T. Great Finanse i Nieruchomości.

 

Nowoczesne formy inwestowania w nieruchomości

 

Aby ulokować nadwyżki finansowe, Polacy kupują nie tylko mieszkania. Nowością na polskim rynku są prywatne domy studenckie. Jest to rozwiązanie niezwykle popularne w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy, Dania czy Szwecja. Dużym zainteresowaniem cieszą się również condohotele.

 

Wszystkie, wymienione wyżej propozycje mają wspólną cechę. Są kupowane jako lokata kapitału dająca — przynajmniej w założeniu — ponadprzeciętne dochody. To, która z nich okaże się najlepszym rozwiązaniem, zależy przede wszystkim od indywidualnych przemyśleń, upodobań, a nade wszystko od zdrowego rozsądku — tłumaczy ekspert.

 

Ile można zarobić na nieruchomościach?

 

Biorąc pod uwagę stosunkowo niskie stopy zwrotu z lokat, wielu inwestorów wycofuje pieniądze z banków, kierując je właśnie na rynek nieruchomości.

 

Developerze i firmy zarządzające nieruchomościami kuszą klientów możliwością osiągnięcia stopy zwrotu nawet na poziomie 5 — 7% rocznie To wyjątkowa pokusa dla osób, które szukają bezpiecznych, wyższych niż w bankach zysków — wyjaśnia.

 

Deweloperzy starają się pod każdym względem dopasować do oczekiwań potencjalnych klientów. Poza sprawami technicznymi podpisują umowy z firmami zajmującymi się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, bowiem w oparciu o pracę tych firm inwestor ma otrzymać gwarantowane zyski. Wszystko jawi się lekko, łatwo i przyjemnie. Inwestor kupuje mieszkanie lub pokój, podpisuje umowę z firmą zarządzającą i co miesiąc czy kwartał wystawia faktury. Czy rzeczywistość wygląda jednak tak kolorowo?

 

Inwestując w nieruchomości, warto pamiętać o kilku kluczowych czynnikach ryzyka. Finalna stopa zwrotu jest mocno skorelowana z trzema elementami: obłożeniem lokalu, procesem zarządzania i otoczeniem nieruchomości rozumianym nie tylko jako jej geograficzne położenie ale raczej, czy i jakie punkty usługowe pożądane przez inwestorów znajdują się w pobliżu. Wymienione rodzaje lokali posiadają na nie różną wrażliwość — tłumaczy Zbigniew Szymański.

 

Inwestycje w nieruchomości — czynniki ryzyka

 

Na pierwszy plan wysuwa się problem rzeczywistego okresu wynajęcia lokalu, czyli obłożenia.

Mimo istnienia w Polsce „dobrej pogody” dla turystyki mało który hotel ma obłożenie rzędu 100%, nawet w szczytowym okresie. Duże znaczenie mają także nowo powstające inwestycje — większa konkurencja na rynku hoteli, to ryzyko mniejszego obłożenia.

 

Właściciele mieszkań na wynajem również powinni rozważyć specyficzne dla tej grupy nieruchomości czynniki ryzyka. Choć dziś sytuacja na rynku wynajmu mieszkań jest dobra, przyszłość z pewnością przyniesie zmiany — wyjaśnia ekspert.

 

Groźną konkurencję dla prywatnych wynajmujących może stanowić program Mieszkanie+. Na zysk inwestorów mogą wpłynąć także gracze instytucjonalni, którzy dla osiągnięcia długofalowych celów mogą zachowywać się nie do końca fair np. stosować dumpingowe ceny.

 

Jeden z tych segmentów rynku nieruchomości, który w mojej ocenie, jest w dużym stopmiu odporny na wahania koniunktury są akademiki. Zapotrzebowanie na miejsca w prywatnych akademikach będzie w najbliższych latach rosło i wiele wskazuje, że jest to stały trend. Tylko w Trójmieście jawiącym się jako jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków akademickich w Polsce brakuje, zgodnie z szacunkami około 4000 miejsc noclegowych dla studentów. W ciągu najbliższych lat popyt na stancje może więc dodatkowo wzrosnąć. Nie tylko ze względu na rosnącą liczbę studentów, ale także na zwiększającą się konkurencję ze strony przyjezdnych pracowników, szczególnie z Ukrainy — wyjaśnia specjalista Alex T. Great.

 

Zwłaszcza w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma sprawny operator. Jego zadaniem jest bowiem dbanie o wynajęcie nieruchomości.

 

Wybór zarządcy powinien być istotny bez względu na to jakimi lokalami dysponuje inwestor. Dlatego też w takich sytuacjach wychodzi kluczowa rola zarządcy – operatora, który ma dbać o wynajęcie nieruchomości. Wiele zależeć będzie od jego fachowości, operatywności, słowem od  profesjonalizmu. To operator ma wypracować gwarantowany inwestorowi zysk. W przypadku samodzielnego wykonywania tych czynności przez inwestora będzie on musiał wykazać się właśnie takimi cechami — tłumaczy Zbigniew Szymański.

 

 

Ważny wybór operatora

 

Czy podpisanie umowy z firmą zarządzającą gwarantuje zysk i… spokojny sen? Nie do końca. Co jednak w sytuacji, jeśli okaże się, że obłożenie jest niewystarczające dla wypłaty obiecanych profitów? Aby uniknąć tego rodzaju niespodzianek istotne jest sprawdzenie czy operator ma własny kapitał lub inne źródła dochodu, żeby pokryć ewentualne braki w przychodach wynikające ze zbyt niskiego obłożenia.

 

Stosunkowo najbezpieczniejszy dla tak długoterminowej inwestycji jest model, w którym zarówno deweloper, jak i operator należą do tej samej grupy kapitałowej lub po prostu do tego samego właściciela. Wtedy deweloperowi i operatorowi zależy na jak najlepszym wykonaniu budynku oraz terminowym otwarciu, a później eksploatacji bez usterek i niemiłych niespodzianek — tłumaczy specjalista Alex T. Great.

 

 

Dobrze, jeśli do spółki zarządzającej należą punkty gastronomiczne, strefy SPA, miejsca postojowe i garaże oraz sale do różnych spotkań. Bardzo przydatna jest również możliwość świadczenia dodatkowych usług socjalnych. Takie elementy zapewniają zarządcy dodatkowe przychody — zwiększają wypłacalność oraz poprawiają atrakcyjność obiektu w oczach gości. Dzięki nim zyskują więc wszyscy operator inwestor i osoby odwiedzające obiekt.

 

Ważna świadomość zagrożeń

 

Inwestycje w nieruchomości powinny zostać poprzedzone nie tylko dogłębną analizą potrzeb i możliwości inwestora, ale przede wszystkim zagrożeń.

 

Mając świadomość towarzyszących inwestycji czynników ryzyka, możemy podejmować bardziej świadome, odpowiedzialne decyzje. Taka wiedza, w przypadku przejściowych kłopotów pozwoli zareagować szybko a co najważniejsze — skutecznie — podsumowuje ekspert.

Polityka prywatności i Cookies

 

Szanujemy Twoje prawo do prywatności.  Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Dane osobowe zbierane przez firmę Alex T. Great Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 82,  80-244 Gdańsk, NIP 584-262-68-14, w której są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Alex T. Great Sp. z o.o. dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji jej przekazanych, a dotyczących jej Klientów.

Alex T. Great Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, firma Alex T. Great Sp. z o.o. opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Alex T. Great Sp. z o.o. stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z przepisami o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE SĄ PRZETWARZANE DANE?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– niezbędność danych do wykonywania usług oraz zawarcia i wykonywania umów,

– wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas, a wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego, o praniu brudnych pieniędzy, ustawy o gospodarce nieruchomościami,

– prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu produktów i usług przez nas oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:  Alex T. Great Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 82,  80-244 Gdańsk, NIP 584-262-68-14, e-mail: sekretariat.gdynia@alextg.pl


W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną ogólnego rozporządzenia ochrony danych art.6 ustawy, zwanej RODO :

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Alex T. Great Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest świadczenie przez nas usług.

Ważne jest, abyś pamiętał, że przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania przez nas usług dla Ciebie lub umowy, której jesteś stroną, a także do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzając Twoje dane osobowe chcemy odpowiedzieć na Twoje potrzeby i oczekiwania – i robimy to w celu sprawnego dostarczenia Tobie produktów i przedstawienia oferty dostosowanej do Twojej sytuacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również::

– w celu badania Twoich potrzeb i sytuacji, gdy jesteś zainteresowany produktami finansowymi lub związanymi z obrotem nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych na nas, w szczególności na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– w celu obsługi zgłoszeń /skarg /reklamacji zgodnie z przepisami prawnymi oraz procedurami przyjętymi przez nas (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO),

– w celach statystycznych, archiwalnych oraz rachunkowych, w celu wewnętrznej sprawozdawczości, w tym analizy badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie naszych produktów i/lub usług, w celu przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji oraz prowadzenia finansów i księgowości, jak również w celu wprowadzania mechanizmów kontrolnych (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),

– w celu zapewnienia bezpieczeństwa Tobie, innym naszym Klientom, podmiotom współpracującym oraz nam samym (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),

– w celach zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów m.in. w celu niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, realizacji innych obowiązków prawnych, czy naszej odpowiedzialności w ramach świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celu dbania o nasze relacje z Tobą, zapewniania bezpośredniego kontaktu z Tobą poprzez pocztę elektroniczną lub telefon, w tym przedstawiania Tobie ofert i produktów dostosowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Chcemy, abyś wiedział, że jako administrator będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których Twoje dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane.

Przede wszystkim będziemy przechowywać dane osobowe przez okres wykonywania usługi lub obowiązywania danej umowy, a następnie do momentu wymaganego przez przepisy prawa lub zakończenia roszczeń z tytułu tejże umowy. Przy czym w przypadku, jeśli nie zawrzemy umowy możliwe jest przechowywanie przez nas danych osobowych do momentu wymaganego przez przepisy prawa lub zakończenia roszczeń z tytułu świadczonych usług.

Pamiętaj także, że przetwarzanie danych osobowych będzie trwało do czasu wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody.

Na podstawie RODO masz prawo do:

 

MASZ PRAWO DO SPROSTOWANIA

Masz również prawo do żądania sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Jeśli za tym przemawia cel przetwarzania Twoich danych masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

MOŻESZ COFNĄĆ SWOJĄ ZGODĘ

Ważne jest, abyś wiedział, że w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak pamiętaj, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

MOŻESZ ZŁOŻYĆ SPRZECIW

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego naszego interesu (np. realizacja usługi), masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przy czym wskazujemy Tobie, że przetwarzanie Twoich danych, a w szczególności ich przechowywanie może w danym przypadku być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – również Twoich roszczeń.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby promowania przez nas produktów i usług.

 

MASZ PRAWO DO PRZENIESIENIA TWOICH DANYCH

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na Twoje życzenie dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi.

 

MASZ PRAWO DO SKARGI

Pamiętaj, że zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DOBROWOLNOŚĆ TWOJEJ ZGODY

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług dla Ciebie, zawarcia i wykonywania umowy. Niestety bez podania tych danych nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług oraz nie będzie niestety możliwe zawarcie umowy.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH – KATEGORIE ODBIORCÓW

Wykonując naszą działalność będziemy przekazywać Twoje dane osobowe zaufanym podmiotom, z którymi współpracujemy (w szczególności pracownikom, instytucjom finansowym, swoim agentom, beneficjentom transakcji, podmiotom świadczącym usługi informatyczne i teleinformatyczne, księgowo-rachunkowe, prawne, doradcze). W przypadkach przewidzianych w prawie możemy przekazywać Twoje dane osobowe sądom, instytucjom i organom ochrony prawnej lub nadzoru.

Na podstawie przepisów prawa i odpowiednich umów możemy także powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwie trzecim, państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym organizacji międzynarodowych.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Alex T. Great Sp. z o.o. powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy każdorazowo informować na naszej stronie.

 

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE – PROFILOWANIE

Chcemy, abyś wiedział, że nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 

 

POLITYKA COOKIES

Odwiedzając stronę www.alextg.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką Cookies i Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania niniejszego serwisu.

 

1. Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika, podczas gdy odwiedza on różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia ciasteczka oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

2. Do czego służą ciasteczka?

Na stronie www.alextg.pl używamy ciasteczek w różnych celach:

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

3. Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na stronie www.alextg.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają w urządzeniu użytkownika jedynie podczas korzystania z serwisu. Ciasteczka stałe pozostają w urządzeniu użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy użytkownik je usunie.

 

4. Rodzaje ciasteczek używanych na stronie www.alextg.pl 

a) ciasteczka konieczne do działania stron – są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pozwalają użytkownikowi na poruszanie się po nim oraz używanie jego elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

b) poprawiające wydajność – służą do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z serwisu: które obszary odwiedzają, jaki czas na nich spędzają oraz problemy jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie serwisu.

c) poprawiające funkcjonalność – służą do zapamiętywanie ustawień użytkownika i jego wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym przebywa, personalizowane ustawienia treści), by dostarczyć mu bardziej dopasowane treści i usługi. Pozwalają mu również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

 

5. Na stronie www.alextg.pl używane są ciasteczka podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z ze strony www.alextg.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z serwisem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter itp.

 

6. W jaki sposób użytkownik może zmienić ustawienia dot. Ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich. Można również każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na  urządzenie użytkownika. Więcej informacji na temat zarządzania ciasteczkami dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Należy jednak pamiętać, że blokada używanych przez nas ciasteczek może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu – na przykład spowodować niemożność wejścia na niektóre obszary serwisu otrzymywania spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwi to nam także zbieranie anonimowych informacji na temat używania serwisu w celu stałego poprawiania jego zawartości.